Veranstaltungen

Sommerkonzert 2017

Weihnachtskonzert am 22. Dezember 2016

klicksalat.de
Jörg Kabierske am 30./31. Mai bei uns im Hause:

„Motivationstrainer“ Christian Bischoff bei uns im Hause am 02.02.2016:

Festschrift 2015-1 Festschrift

Das Four Bones Quartett am 19.10.2015 bei uns im Hause